روغن صورت را باید قبل از مرطوب‌کننده استفاده کرد یا بعد از آن؟

روغن صورت را باید قبل از مرطوب‌کننده استفاده کرد یا بعد از آن؟

اکنون می‌دانید که هر نوع پوستی که داشته باشید استفاده از مرطوب‌کننده اهمیت فراوانی دارد. اما آیا تا حالا برایتان سوال شده است که ترتیب ...

ادامه مطلب